Wij streven naar een eenvoudige en heldere kostenstructuur

De tarieven van Gastouderbureau Lepelaar worden jaarlijks in samenspraak met de oudercommissie van het gastouderbureau vastgesteld. De totale maandelijkse kosten bestaan uit de volgende componenten:

  • Bemiddelingskosten: dit zijn de kosten die het gastouderbureau in rekening brengt voor de bemiddeling, de kassiersfunctie, de kwaliteitszorg en de begeleiding van de opvang.
  • Opvangkosten: dit zijn de kosten die de gastouder in rekening brengt voor de opvang, op basis van het aantal uren kinderopvang. De tarieven van onze gastouders liggen tussen gewoonlijk tussen de € 4,50 en € 5,00 per kind per uur. Een gastouder aan huis rekent een vast tarief per uur, ongeacht het aantal kinderen. Het uurtarief van een gastouder aan huis ligt tussen de € 11,00 en € 12,50 per uur.
  • Dagopvangvergoeding/maaltijdvergoeding: sommige gastouders rekenen een dagvergoeding voor kinderen vanaf 1 jaar, terwijl andere gastouders een maaltijdvergoeding rekenen als de kinderen 's avonds met de gastouder mee eten. Deze dagvergoeding ligt tussen de € 1,00 en € 1,50.

De bemiddelingskosten worden maandelijks aan het begin van de maand geïncasseerd, over de opvang van de afgelopen maand. Er vindt dus geen vooruitbetaling plaats.

Bemiddelingskosten dagopvang

Bij kinderen jonger dan 4 jaar spreken we over dagopvang, omdat zij overdag niet naar school gaan. Bemiddelingskosten voor dagopvang worden verrekend als een vast bedrag per kind per maand. De kosten bedragen:

  • 1 kind: € 62,50
  • 2 kinderen: € 85,00
  • 3 of meer kinderen: € 95,00

Het gaat hierbij dus om het aantal kinderen van één huishouden/gezin die dagopvang genieten.

Bemiddelingskosten buitenschoolse opvang

Wanneer kinderen naar school gaan en voor of na school bij de gastouder verblijven, hebben we het over buitenschoolse opvang (ook wel aangeduid als BSO). Bij buitenschoolse opvang is er in het algemeen sprake van minder opvanguren. Bij buitenschoolse opvang werken we met bemiddelingskosten uit twee delen:

  • Vast bedrag per kind per maand: € 12,50
  • Bemiddelingskosten per opvanguur: € 0,50

De reden achter deze opbouw is dat er bij een vast bedrag per maand vaak een veel te hoog gemiddeld uurtarief uit de berekening rolt. Op deze manier zijn de opvangkosten meer in lijn met het toeslagenmodel dat de belastingdienst hanteert.

Wanneer er binnen 1 gezin van beide soorten opvang gebruik gemaakt wordt, worden de vaste bedragen per maand bij elkaar opgeteld. Het bedrag per opvanguur wordt dan uitsluitend berekend voor die kinderen die van de buitenschoolse opvang gebruik maken.

Eenmalige inschrijfkosten

Per gezin brengt Gastouderbureau Lepelaar eenmalig inschrijfkosten van € 50,00 in rekening. De inschrijfkosten worden in rekening gebracht in de maand waarin het contract getekend wordt.

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.