Een gastouderbureau bemiddelt, controleert, registreert en regelt de betalingen

De primaire functie van een gastouderbureau is het bemiddelen tussen vraag en aanbod: de vraag naar kinderopvang door ouders of verzorgers van kinderen, en het aanbod van opvang bij gastouders. Door een helder overzicht van de wensen van ouders en de mogelijkheden van gastouders, kan een gastouderbureau een goede match maken.

ZandbakIs er in de planning een match, dan volgt een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de gastouder. In dat gesprek is het vooral van belang of er sprake is van een "klik" tussen beide. Is dat het geval, dan legt het gastouderbureau na het bepalen van de praktische zaken alle afspraken vast in een contract. Op basis van dat contract heb je als ouder vervolgens recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Alle werkende ouders kunnen deze toeslag aanvragen via toeslagen.nl.  De landelijke overheid heeft bepaald dat deze toeslag bij gastouderopvang alleen wordt uitgekeerd als de opvang via een gastouderbureau verloopt. Een gastouderbureau moet - net als de gastouders - inschreven zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.