Een gastouderbureau doet (veel) meer dan alleen bemiddelen

Naast de bemiddeling tussen vraag en aanbod van opvang heeft een gastouderbureau nog een aantal taken: zo is een gastouderbureau belast met de zogenaamde kassiersfunctie, wat inhoudt dat het gastouderbureau zorg draagt voor alle betalingen van de ouders aan de gastouders. Van deze betalingen krijgen alle partijen aan het einde van elk jaar een compleet jaaroverzicht.

Daarnaast is een gastouderbureau verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden opvang. Dit betreft zowel de opvanglocatie die jaarlijks aan een RIE - risicoinspectie en -evaluatie - wordt onderworpen als de geboden opvang zelf. Niet alleen bewaakt het gastouderbureau het opleidingsniveau van de gastouders, ook vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats tussen ouders, gastouders en de gekwalificeerde pedagogische medewerker van het gastouderbureau. Als grondslag voor die evaluatie dient het pedagogisch beleid van het gastouderbureau.

Ook de vastlegging en naleving van alle afspraken die rondom de opvang zijn gemaakt vallen binnen het takenpakket van het gastouderbureau. Gastouderbureau Lepelaar streeft ernaar om dit zo eenvoudig en helder mogelijk te doen: er is al genoeg ingewikkelde tekst in deze wereld!

In het uitzonderlijke geval dat er problemen zijn of dat de gastouder ondersteuning nodig heeft bij de opvang, staat het gastouderbureau natuurlijk met raad en daad klaar: door de pedagogische achtergrond en gedragsopleiding van Agnes van de Kamp is zij zeer goed in staat gastouders bij te staan in lastige situaties.

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.