Een gastouder kan ook in je eigen huis kinderopvang bieden

Kinderen op de bank Wanneer we het over gastouderopvang hebben, gaat het meestal over de opvang van kinderen in het huis van de gastouder. Sommige gastouders bieden echter gastouderopvang aan huis aan, wat betekent dat de gastouder in je eigen huis de kinderopvang verzorgt. Je hebt dan met een paar zaken te maken die hieronder nader worden toegelicht:

  • Je eigen huis moet aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden voldoen als het huis van een gastouder.
  • De gastouder moet of als zelfstandig ondernemer geregistreerd staan, of heeft op basis van diverse regelingen vanuit de overheid een aantal aanvullende rechten

Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid

Het gastouderbureau controleert jaarlijks elke opvanglocatie aan de hand van zogeheten risico inventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid. Wanneer je kiest voor opvang aan huis, moet jouw eigen huis ook aan al deze voorwaarden voldoen. Dit loopt uiteen van het hebben van (werkende) rookmelders en het veilig buiten handbereik opbergen van schoonmaakmiddelen tot het kunnen afsluiten van onveilige ruimtes zoals garages en bijkeukens. Het maakt hierbij niet uit dat je eigen kind normaal in datzelfde huis woont, je huis moet aan alle voorwaarden voldoen.

Aanvullende voorwaarden gastouder aan huis

Wanneer een gastouder aan huis opvangt, zijn er aanvullende voorwaarden aan het contract tussen vraagouder en gastouder. Deze voorwaarden worden vanuit de overheid gesteld en zijn voor alle gastouders en gastouderbureaus gelijk. Deze voorwaarden vinden hun oorsprong in 2 regelingen: de regelingen dienstverlening aan huis en personeel aan huis. Dienstverlening aan huis is van toepassing wanneer er maximaal 3 dagen per week opvang plaatsvindt. Bij vier dagen of meer geldt de regeling personeel aan huis.

Beide regelingen geven recht op de volgende aanvullende voorwaarden:

  • 8% vakantietoeslag. Dit is reeds verrekend in het uurtarief van de gastouder.
  • 4 weken doorbetaling tijdens vakantie.
  • 6 weken doorbetaling van tenminste 70% van het minimumloon tijdens ziekte. Dit komt in de praktijk neer op ongeveer € 49 per dag bij ziekte, uitgaande van het minimum loon in 2014.

De regeling personeel aan huis stelt veel aanvullende eisen aan de vraagouders, waaronder het inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering en het zorg dragen voor een netto uitbetaling. Dit maakt deze regeling voor gastouderopvang in vrijwel alle gevallen onaantrekkelijk.

Wanneer een gastouder als zelfstandig ondernemer werkzaam is, zijn deze regelingen niet van toepassing. De Belastingdienst stelt eisen waaraan een zelfstandig ondernemer moet voldoen en bepaalt uiteindelijk of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Het gastouderbureau heeft hier verder geen rol in.

 

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.