Huiselijk geweld

In de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat precies omschreven hoe een gastouder (en het gastouderbureau) om dienen te gaan met signalen van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, in de thuissituatie en elders. Vanuit de overheid is hiervoor een toolkit ontwikkeld die helpt bij het implementeren van de meldcode en die voorlichtingsmateriaal beschikbaar stelt.

Gastouders kunnen daarnaast gebruik maken van de app meldcode kindermishandeling, die gratis beschikbaar is in de App Store (iPhone) en Play Store (Android).

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.