Er zijn regelmatig momenten voor afstemming tussen ouders en gastouders

Gedurende de opvang van een kind uit een gezin zijn er een aantal vaste momenten waarop de ouders, de gastouder en het gastouderbureau met elkaar contact hebben. Dit begint al bij de start van de opvang in de vorm van een kennismakingsgesprek. 2 maanden nadat de opvang is gestart houden we een eerste evaluatiegesprek. Voor dit gesprek (en de overige gesprekken) verstrekken wij formulieren die richting en structuur aan die gesprekken geven.

Als er geen bijzondere aanleiding is, houden we vervolgens die gesprekken ieder jaar in de vorm van pedagogische voortgangsgesprekken. Als voorbereiding op die gesprekken maakt de gastouder een schriftelijk verslag van de ontwikkeling van het kind of de kidneren. Dit geschreven verslag dient als leidraad bij de toelichting van de gastouder, waarna er natuurlijk uitgebreid de gelegenheid is om vragen te stellen. Zo komt elk gezin en elk kind binnen dat gezin uitgebreid aan bod. Door specifieke aandacht voor de verschillende ontwikkelfases kan in de opvoeding en opvang een betere afstemming plaatsvinden tussen gastouder en ouders.

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.