Wij nemen klachten zeer serieus

Gastouderbureau Lepelaar wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Bovendien leren wij van gegronde klachten. Nog los van het feit dat de Wet Klachtrecht allerlei regels voorschrijft, vinden wij het van belang dat wij het horen als ouders niet tevreden zijn. Dan kunnen we samen constructief aan een goede oplossing werken.

Natuurlijk kunnen ouders bij klachten direct contact opnemen met de gastouder in kwestie. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Lukt dat niet of willen ouders de gastouder liever niet direct met de klacht benaderen, dan horen wij dat graag.

Voor klachten over het gastouderbureau zelf kunnen ouders eveneens terecht bij ons. Dit kan mondeling, via e-mail of door een brief te sturen naar het gastouderbureau. Mocht de klacht zodanig zijn dat ouders niet bij de gastouder of bij het gastouderbureau terecht kunnen of willen, dan kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. Het eerste contact hiervoor loopt via het gastouderbureau, maar de verdere afhandeling van de klacht gebeurt in dit geval door derden.
 

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.