De GGD houdt regelmatig inspectie bij het gastouderbureau

De GGD komt niet alleen bij de gastouders langs om te controleren of aan alle regels voldaan is, ook bij het gastouderbureau zelf vinden met regelmaat inspecties plaats. Bij deze reguliere controle wordt onder andere gekeken naar de deugdelijkheid van de administratie en de kassiersfunctie, de contracten- en contactenportfolio en wordt het beleid onder de loep genomen. Zaken als de klachtenregeling en -verslag, het functioneren van de oudercommissie en het pedagogisch beleid zijn terugkerende agendaitems.

Interesse? Je kan het nieuwe inspectierapport van 1 november 2018 inzien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

In dit rapport staat in het kort dat De Lepelaar wederom is goedgekeurd door de GGD in de vorm van de zinsnede "Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen bij of krachtens de Wet kinderopvang.". Met als uitkomst: "Advies aan College van B&W: geen handhaving.". Voor gewone mensen: geen handhaving betekent geen maatregelen, geen maatregelen betekent dus dat alles in orde is! Wat mij betreft mogen ze dat de volgende keer er ook gewoon op zetten, en dan bij voorkeur op de voorkant in plaats van op pagina 3, maar het belangrijkste is natuurlijk dat alles in orde is.

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.