De GGD houdt regelmatig inspectie bij het gastouderbureau

De GGD komt niet alleen bij de gastouders langs om te controleren of aan alle regels voldaan is, ook bij het gastouderbureau zelf vinden met regelmaat inspecties plaats. Bij deze reguliere controle wordt onder andere gekeken naar de deugdelijkheid van de administratie en de kassiersfunctie, de contracten- en contactenportfolio en wordt het beleid onder de loep genomen. Zaken als het pedagogisch beleid, de administratie en het borgen van veiligheid en gezondheid zijn terugkerende agendaitems.

Interesse? Je kan het inspectierapport van 22 februari 2022 inzien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

In dit rapport staat in het kort dat De Lepelaar wederom is goedgekeurd door de GGD in de vorm van de zinsnede "De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht.". Met als uitkomst: "Advies aan College van B&W: geen handhaving.". Voor gewone mensen: geen handhaving betekent geen maatregelen, geen maatregelen betekent dus dat alles in orde is! 

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.