Onze algemene voorwaarden zijn eenvoudig en doeltreffend

Het gaat te ver om hier op de website alle algemene voorwaarden te herhalen, maar om je een beeld te vormen van de inhoud van die voorwaarden lichten we er hier een paar elementen uit. Sommige onderwerpen, zoals betalingen en urenregistratie voor ouders en gastouders zijn elders op de site al aan bod gekomen.

Vakantiedagen en ziekte

De korte samenvatting: het verschilt per gastouder hoe we met vakantiedagen omgaan. Bij sommige gastouders betalen ouders alleen voor de dagen dat er daadwerkelijk opvang plaatsvindt, terwijl bij andere gastouders de in het contract vastgelegde opvanguren in ieder geval in rekening gebracht worden, behalve wanneer de gastouder zelf op vakantie of verhinderd is.

Plaatsingen en onze wachtlijst

Wanneer er meer aanvragen voor kinderopvang zijn dan er opvangcapaciteit is, worden de nieuwe aanvragen op de wachtlijst geplaatst. Hierbij geldt dat broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen voorrang hebben op de wachtlijst, om ervoor te zorgen dat kinderen van 1 gezin zo veel mogelijk bij elkaar geplaatst kunnen worden.

 

Deze website

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.